Begeleiding van teams

Nu het stof van de laatste reorganisatie is neergedwarreld, worden de contouren beter zichtbaar hoe teams zijn ingericht en wie welke rol vervult. Rolduidelijkheid en rolvastheid zijn geen vanzelfsprekend gegeven meer. Teams staan voor de uitdaging nieuwe werkverhoudingen vorm te geven.

Maar hoe creëer je als team duidelijkheid en hoe voorkom je verwarring? Wat doet nu precies de OE, de OS? Hoe maken we het werkbaar? Wie is waar precies verantwoordelijk voor, hoe verdelen we taken, maken we afspraken? Hoe verhouden wijkagenten, senior en generalist zich tot experts en specialisten. Wie neemt de operationele sturing op zich, wie de personele? Hoe loopt dat? Hoe gaat het met individuele medewerkers in hun nieuwe rol. Is er sprake van verouderde patronen in het team, hoe is de opbouw van leeftijd en werken oudere en jongere collega’s met elkaar samen?

Kortom: alle reden om met elkaar helderheid te krijgen en focus in de driehoek van: ik als medewerker, wij als team, en onze dagelijkse taak.

Het Bureau voor Training en Supervisie heeft ervaring met basis- flex- en rechercheteams.

Het Bureau voor Training en Supervisie biedt coaching op werkgerelateerde vragen die te maken hebben met communicatie, leidinggeven, coachen en aansturen van anderen, timemanagement, ontwikkelen van een duurzame inzet op persoonlijk vlak, omgaan met lastige situaties.

Aanpak

 • Intake, vraagstelling: wat wil dat er gebeurt?
 • Team- of individuele interviews: zoek naar de vraag achter de vraag
 • Advies en plan van aanpak
 • Uitvoering, bijstelling, volhouden: vooral tijdens het werk en overleg (on the job)
 • Evaluatie en afronding

Uitgangspunten

 • Ben praktisch in de aanpak
 • Heb aandacht voor zowel individuele teamleden, als het team als geheel, als de taak en betrokken partijen
 • Benader altijd wat er speelt met een systemische kijk
 • Werk organisch: dat wat ertoe doet en wat zich aandient
 • Heb aandacht voor de manier waarop er over zaken gepraat wordt en of discussies open eindes houden (m.a.w. is er een gedragen besluit?)
 • Formuleer de juiste ontwikkel- en leervragen op individueel-, team- en op taakniveau
 • Leer reflecteren op individueel, team- en taakniveau en op de keuzes die gemaakt worden

Investering

 • Trainingsdagen: € 1534,50 inclusief voorbereiding
 • Dagdeel: € 767,25

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)

Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en derhalve niet BTW-plichtig

“Wat levert hier op dit moment het meeste stress of spanning op? Waar voelen we energie wegzakken? Dat weten teamleden vaak heel goed te benoemen.”

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith