Coachopleiding voor dienders-voor-dienders

De Eenheid ZWB heeft samen met het bureau voor training en supervisie de opleiding ontwikkeld: dienders-voor-dienders. Het doel van deze coachopleiding is handvatten te geven aan coaches om oudere collega’s te ondersteunen en begeleiden. Deze coaches kunnen ook ingezet worden na terugkeer uit verzuim of bij ptss.

Uitgangspunten

 • De coaches van dienders-voor-dienders hebben geen hiërarchische relatie met degene die gecoacht wordt.
 • Het coachtraject gaat men aan op basis van een vrije keuze, maar niet op basis van vrijblijvendheid. Coach en gecoachte stellen haalbare en realistische doelen en verbinden er ook een tijdsbestek aan dat realistisch is.
 • Bij dienders-voor-dienders worden collega’s gecoacht die om wat voor reden dan ook, niet meer goed meekunnen. In eerste instantie kunnen dat 50-plussers zijn, maar het kan ook andere collega’s betreffen die een coach nodig hebben. Bv. na verzuim of ptss.
 • Begeleiding is gericht op insluiting i.t.t. uitsluiting.
 • Het doel van de begeleiding is voorkomen van verzuim en op een zinvolle manier werken tot aan het pensioen of stapsgewijze re-integratie.

Wanneer kies je voor de coachopleiding voor dienders-voor-dienders?

 • Je staat steviger in je schoenen als coach.
 • Je leert de basis coachvaardigheden.
 • Je kunt goed inschatten op welke vakinhoudelijke- of houdingscompetenties collega’s gecoacht moeten worden en kunt daar ook een passende stijl bij kiezen.
 • Je leert over stress, spanning, faalangst en rouw.
 • Je leert over duurzame inzetbaarheid en de verschillen die er tussen jongere en oudere generaties zijn.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Wie en wat ga ik coachen? Het R&O- gesprek als uitgangspunt.
 • Rol en positie van mij als coach op de afdeling.
 • Voorwaardenscheppende afspraken zoals samen diensten draaien.
 • Taken van jou als coach.
 • Een leerproces op gang brengen hoe doe je dat?
 • Hobbels op de weg.
 • Om welke competenties gaat het bij je collega? Maken van een plannetje.
 • Waar is extra onderwijs nodig? (Bv. werken nieuwe systemen, gebruik mobiele telefoon).
 • Kan en wil de collega de taak uitvoeren?
 • Aandacht voor stress, spanning, faalangst en rouw.
 • Wat moet je weten van duurzame inzetbaarheid en jongere en oudere generaties op de werkvloer?
 • Gesprekstechnische vaardigheden.
 • Lastige situaties.
}

Duur en tijd

Intakegesprek Eenheid
3 Cursusdagen 9.00 – 16.00 uur
Totaal: 3 cursusdagen

Studiebelasting: 16 uur

Z

Aanwezigheid

Gezien het thema van deze cursus wordt 100% aanwezigheid aanbevolen.

Investering

Driedaagse cursus
incompany € 4185,00 

Dit bedrag is exclusief verblijfskosten.

Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en derhalve niet BTW-plichtig

Data en locatie

Op aanvraag

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith