De werk-APK ©

De Werk-APK©

De Werk-APK© van Bureau voor Training en Supervisie is ontwikkeld door Judith Kerssemakers. Het is vormgegeven in een Magazine-formaat.
Het is bedoeld om voor jezelf een pas op de plaats te maken waar je nu in jouw werk- en privéleven staat m.b.t. een duurzame inzet. Het geeft je een indicatie op welke gebieden jouw aandacht nodig is. De Werk-APK© is een verzameling van rubrieken en onderwerpen die het Bureau van Training en Supervisie de afgelopen jaren heeft opgespoord en die ertoe doen als het om duurzame inzetbaarheid gaat. Behalve het doorlopen van verschillende thema’s biedt het Magazine ook interessante informatie.

€27,50 per magazine

“De Werk-APK laat zien waar je goed bezig bent en waar je ontwikkeling nog ligt. Sommige onderwerpen, zoals generatieverschil merk ik nu pas. Echt een eyeopener!”

Onderwerpen die aan bod komen

 • Informatie over een duurzame inzet
 • Instructie voor het invullen
 • Gezondheid
 • Op het werk
 • Stress
 • Plezier in het werk
 • Vakkennis en vaardigheden
 • Energie
 • Balans werk en privé
 • Werken tot aan mijn pensioen en loopbaan
 • Persoonlijkheid in dagelijkse werksituaties
 • Competenties die noodzakelijk zijn voor een duurzame inzet

De Werk-APK© sluit af met het maken van een concreet plan van aanpak.

Voor leidingevenden

Voor leidinggevenden is er naast de Werk-APK© een gesprekskaart ontwikkeld die helder de stappen aangeeft hoe je met een medewerker het proces doorloopt. Deze wordt gratis bijgeleverd.

Daarnaast is het mogelijk om een training te ontvangen voor leidinggevenden. Neem hiervoor contact op.

Investering

€ 27,50 per magazine

Coachtraject Werk-APK©

De Werk-APK© kan ook onderdeel zijn van een coachtraject waarbij een aantal sessies plaatsvinden samen met een coach. Bijvoorbeeld: sessie 1 introductie en uitleg van de Werk-APK©, sessie 2 bespreken resultaten, sessie 3 ondersteuning bij het maken van het actieplan.

Investering per sessie: € 99,00 per sessie van een uur. 

 

 

Neem contact op met Judith