Districten. Teamchef, HRM

Wat komt er aan bod?

Als de Eenheidsleiding en Staf en besluit genomen hebben t.a.v. een integrale aanpak van 50-plussers worden andere groepen in de organisatie geïnformeerd. Voor de Districten zijn dat in eerste instantie de teamchefs en HRM. Er is daarin voor een dagdeel voorzien. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Kaders en uitgangspunten voor een integrale aanpak
 • Spelers en hun positie in het veld: uitleg en toelichting
  Eenheidsleiding en HRM, De 50-Plusser, Teamchef en HR, OE’s p-zorg met R&O-gesprekken (en verslagen), Dienders voor Dienders (de coaches), Klassikaal onderwijs (collega’s en politieacademie), Pensioenambassadeurs, V&G
 • Een speciale rol voor de Werk-APK© en het Actieplan
 • Scan afdeling: wie komen in aanmerking en wie niet? Om welke competenties gaat het?
 • Extra aandacht voor gedrags- en leercompetenties
 • Rol OE’s p-zorg
 • R&O gesprekken: kwaliteit, verslaglegging en start van het proces
 • Betekenis 0-meting en resultaten (en wat als het niet lukt)
 • Aanstellen Procesbewaker
 • Faciliteren en borgen van de planning en principes
 • Tijdsduur van 6 maanden
 • Resultaten en wat als het op individueel niveau niet lukt?
 • In verbinding met andere generaties
}

Informatiesessie

1 dagdeel

Investering

€ 767,25 inclusief voorbereiding

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)
Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en daarom niet Btw-plichtig

Is er in de Eenheid juist behoefte aan een aanpak voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld secretaresses, intake & service of de meldkamer, andere disciplines niet in het blauw, dan wordt de presentatie daarop aangepast.

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith