Districten. Teamchef, HRM

Wat komt er aan bod?

 • Kaders en uitgangspunten voor een integrale aanpak
 • Spelers en hun positie in het veld: uitleg en toelichting
  Eenheidsleiding en HRM, De 50-Plusser, Teamchef en HR, OE’s p-zorg met R&O-gesprekken (en verslagen), Dienders voor Dienders (de coaches), Klassikaal onderwijs (collega’s en politieacademie), Pensioenambassadeurs, V&G
 • Een speciale rol voor de Werk-APK© en het Actieplan
 • Scan afdeling: wie komen in aanmerking en wie niet? Om welke competenties gaat het?
 • Extra aandacht voor gedrags- en leercompetenties
 • Rol OE’s p-zorg
 • R&O gesprekken: kwaliteit, verslaglegging en start van het proces
 • Betekenis 0-meting en resultaten (en wat als het niet lukt)
 • Aanstellen Procesbewaker
 • Faciliteren en borgen van de planning en principes
 • Tijdsduur van 6 maanden
 • Resultaten en wat als het op individueel niveau niet lukt?
 • In verbinding met andere generaties
}

Informatiesessie

1 dagdeel

Investering

€ 566,50 inclusief voorbereiding

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)
Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en daarom niet Btw-plichtig

Is er in de Eenheid juist behoefte aan een aanpak voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld secretaresses, intake & service of de meldkamer, andere disciplines niet in het blauw, dan wordt de presentatie daarop aangepast.

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith

 06-51220307
 info@trainingensupervisie.nl