Geef effectief leiding aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers met alle generaties die je in je team hebt

Duurzame inzet en generatiewerk voor leidinggevenden

N

Je leert de kaders en begrippen van duurzame inzetbaarheid en generatiemanagement kennen en toepassen

N

Je leert hoe je duurzame inzetbaarheid bespreekbaar kunt stellen m.b.v. De Werk-APK© en gesprekskaart

N

Je leert hoe je daarbij beter kunt aansluiten op de verschillende generaties

N

Je leert hoe je een plan van aanpak kunt maken

Omschrijving 

Het is geen nieuws dat ook de politie te maken heeft met een sterke vergrijzing. Tegelijkertijd staan jonge collega’s te trappelen om dingen te veranderen. Judith Kerssemakers voelde net voor de reorganisatie de sterke drive iets met beide thema’s te gaan doen toen zij werkzaam was in een project van wijkagenten. Er is sprake van energieverlies als generaties elkaar niet verstaan. Op hetzelfde moment vragen veel oudere collega’s zich af hoe ze de tijd nog zinvol kunnen maken tot hun pensioen. Voor een aantal oudere collega’s heeft de reorganisatie zijn sporen achtergelaten en verdient het aandacht te werken aan hun duurzame inzet voor de komende jaren zodat zij gezond hun pensioen tegemoet kunnen treden.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Wat is een duurzame inzet en wat is generatiewerk. Hoe beïnvloeden zij elkaar en wat betekent dit voor mijn team?
 • Wat betekenen vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen van mijn medewerkers en hoe neem ik dit waar in mijn team?
 • Hoe stimuleer ik dat collega’s zelf na gaan denken over hun duurzame inzetbaarheid? De Werk-APK© als middel + de gesprekskaart hoe je gesprekken aanpakt
 • Over verandervermogen en veranderbereidheid
 • Hoe duurzaam inzetbaar ben ik eigenlijk zelf?
 • Zicht op 5 verschillende generaties in mijn team
 • Heb ik ze in beeld? Hoe gaat het met de 33 – 48-jarigen?
 • Speciale aandacht voor de 55-plussers
 • Andere tijden? Over onbeschikbaarheden en modaliteiten: hoe zorg je voor continuïteit in je team?
 • Rolduidelijkheid en onduidelijkheid in je team
 • Verouderde patronen en nieuwe innovaties: soms een lastige tango
 • Lastige situaties
}

Duur en tijd

Intakegesprek 1 uur
5 Cursusdagen 9.00 – 16.00 uur

Studiebelasting: 16 uur: aan de opleiding zitten thuiswerkopdrachten verbonden.

Investering

€ 1853,50 per persoon

Dit bedrag is exclusief verblijfskosten.
Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en derhalve niet BTW-plichtig.

 “Duurzame inzet geldt voor alle generaties. Fris en vitaal geldt voor ons allemaal!”

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith