Eenheidsleiding & Staf

Wat komt er aan bod?

De Eenheidsleiding en Staf worden geïnformeerd over het traject. Zij nemen een besluit t.a.v. de integrale aanpak en de consequenties van deze aanpak. Voor de informatie vanuit het Bureau voor Training en Supervisie is een dagdeel ontwikkeld waarin het volgende aan bod komt: 

 

  • Kaders en uitgangspunten voor een integrale aanpak
  • Aanstellen Pilot en Procesbewaker
  • Faciliteren en borgen van de planning en principes
  • Tijdsduur van 6 maanden
  • Spelers en hun positie in het veld: uitleg en toelichting
    De 50-Plusser, Teamchef en HR, OE’s p-zorg met R&O-gesprekken (en verslagen), Dienders voor Dienders (de coaches), Klassikaal onderwijs (collega’s en politieacademie), Pensioenambassadeurs, V&G
  • Een speciale rol voor de Werk-APK© en het Actieplan
  • Resultaten en wat als het op individueel niveau niet lukt?
  • In verbinding met andere generaties
}

Informatiesessie

1 dagdeel

Investering

€ 767,50 inclusief voorbereiding

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)
Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en daarom niet Btw-plichtig

Is er in de Eenheid juist behoefte aan een aanpak voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld secretaresses, intake & service of de meldkamer, andere disciplines niet in het blauw, dan wordt de presentatie daarop aangepast.

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith