Integrale aanpak 50-plussers

De politie staat voor vele uitdagingen. Een ervan is hoe je maximaal rendement haalt uit de 50-plussers. Dat klinkt zakelijk en dat is het ook. Maar daarmee niet onmenselijk, integendeel. Iedereen wil meetellen, zinvol werk doen en erbij horen. Maar dat valt niet altijd mee, zowel fysiek als mentaal niet. Zie het maar eens bij te benen allemaal. En als dat niet lukt, zijn er een paar opties: doorzetten, ziek worden, je verschuilen of verzwijgen. Of je gaat aan de bak. Want als je de 50 jaar gepasseerd bent, mag je nog 17 jaar werken. Maar je moet het ook!

Een integrale aanpak impliceert een aanpak die samenhangend en allesomvattend is ten aanzien van het vraagstuk hoe 50-plussers tot aan hun pensioen zinvol, met plezier en resultaatgericht hun werk kunnen blijven doen. Dat betekent dat het Bureau voor Training en Supervisie Judith Kerssemakers alle partijen erbij betrekt die in dit proces betrokken zijn. Te beginnen bij de Eenheidsleiding. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat alleen een coach koppelen aan een 50-plusser niet genoeg is. Daarvoor is de problematiek dikwijls te gecompliceerd. Er wordt gebruik gemaakt van veel interne hulpbronnen, aangevuld met trainingen daar waar nodig van het Bureau voor Training en Supervisie.

Visie op 50-plussers > besluiten > borgen > aanpakken > resultaten

N

Integrale aanpak

N

Meer inzetbare collega’s om het vele werk te doen

N

Meer rendement en minder zorgen om èn voor de 50-plussers

N

Liever meetellen, dan aftellen!

De integrale aanpak is geschikt voor alle werknemers bij de politie: leiding, staf, districten en basisteams, DROC, DRR, DRIO, DROS, Bedrijfsvoering, RSC’s, secretaresses…. Kortom daar waar men 50 jaar of ouder is en nog een paar jaar mag werken! Bovendien op regionaal als op landelijk niveau, PDC’s etc.

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith

 06-51220307
 info@trainingensupervisie.nl