Intervisie

 

Intervisie gaat over gezamenlijk leren. Een soort collegiale consultatie.Er is geen sprake van een hierarchische werkrelatie (zoals dikwijls bij werkbegeleiding wel het geval is). Een intervisiegroep heeft wel een coach.

Persoonlijke vraagstukken worden op tafel gelegd, besproken, uitgewerkt en opgelost. Niet doordat je je collega zomaar wat adviezen geeft, maar door middel van het stellen van open vragen aan die collega, op een gestructureerde manier. Het is de bedoeling om op die manier geschikte oplossingen te vinden, die passen bij die specifieke persoon en de situatie. Maar alle deelnemers leren in intervisie.

De basis is leren reflecteren op handelen en gedrag.

Wanneer kies je voor intervisie?

 • Als je gezamenlijk wil werken en leren aan werkopgaven
 • Als het werk echt om een gezamenlijke visie en aanpak vraagt
 • Als de mentale belasting hoog is
 • Als de samenstelling van het team daarom vraagt (oudere/jongere collega’s)
 • Als er veel persoonlijke vragen leven hoe situaties aan te pakken

De methode intervisie

Deelnemers wordt onder begeleiding van de coach geleerd:

 • Hoe ze zich voor moeten bereiden op de intervisie
 • Hoe de inbrenger een situatie inbrengt en welke vraag hij/zij heeft
 • De deelnemers wordt geleerd hoe te luisteren en vragen te stellen
 • Deelnemers wordt ook geleerd niet meteen met oplossingen te komen
 • Eerst de situatie te analyseren
 • Gedragsalternatieven voor te stellen
 • Lerende aspecten voor een ieder uit de sessies te halen
}

Duur en tijd

Afhankelijk van de vraag 6 sessies afgesproken.

Sessies duren een dagdeel waarin meerdere casussen ingebracht kunnen worden.

Studiebelasting: buiten de sessies ongeveer 0,5 uur voor de inbrenger (max 1 A4)

Investering

€ 787,50 per dagdeel
Exclusief verblijfskosten

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith