Liever meetellen dan aftellen

N

Pas op de plaats

N

Bewustwording en inzicht

N

Geeft richting

N

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Omschrijving en Resultaten

Voor 50-plussers die nog een tijdje mogen, maar ook moeten werken. Hoe blijf je duurzaam inzetbaar? 50-plussers bewegen zich tussen allerlei generaties en moeten hun eigen weg en toekomst vinden. Liever meetellen, dan aftellen!

Dit mag je verwachten:

 • Je leert wat duurzaam inzetbaar zijn betekent
 • Vragen worden beantwoord in hoeverre een werkgever zich met iemands leefstijl mag bemoeien
 • We verkennen zorgen en uitdagingen bij elkaar en bij onszelf als 50-plussers
 • We verkennen met welke generaties we moeten samenwerken en leren over hun eigenaardigheden en talenten
 • We gaan aan de slag met de uitkomst van de Werk-APK©; een hulpmiddel om pas op de plaats te maken en focus te brengen in de (nabije) toekomst.
  Aanvang: maken van een plan van aanpak

Onderwerpen die aan bod komen

 • Kaders en kernbegrippen van duurzame inzetbaarheid
 • Bespreking van de 10 thema’s uit de Werk-APK©
 • Helpende en belemmerende overtuigingen, reactief versus proactief gedrag
 • In welke tijdsgeest zijn we als 50-Plussers opgegroeid en wat kenmerkt onze generatie
 • Kenmerken van andere generaties
 • Gedrags- en leercompetenties die ondersteunend kunnen zijn
 • Een jongere baas, jongere collega’s
 • Aan de slag met het actieplan
}

Duur en tijd

Telefonisch intakegesprek
Toezending Werk-APK© en uitleg
Thuiswerkopdracht: invullen Werk-APK©
Trainingsdag 9.00 – 16.00 uur

Studiebelasting: 2 à 6 uur

Z

Certificaat

Bij 100% deelname en uitvoering opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Investering

€ 336,50 per persoon, inclusief de Werk-APK©

Dit bedrag is exclusief verblijfskosten.

Data en locatie

Op aanvraag

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith