Met vertrouwen de toekomst tegemoet


De politie staat voor vele uitdagingen
.
Een ervan is hoe je maximaal rendement haalt uit de 50-plussers. Dat klinkt zakelijk en dat is het ook. Maar daarmee niet onmenselijk, integendeel. Iedereen wil meetellen, zinvol werk doen en erbij horen. Maar dat valt niet altijd mee, zowel fysiek als mentaal niet. Zie het maar eens bij te benen allemaal. En als dat niet lukt, zijn er een paar opties: doorzetten, ziek worden, je verschuilen of verzwijgen. Of je gaat aan de bak. Want als je de 50 jaar gepasseerd bent, mag je nog 17 jaar werken. Maar je moet het ook!

50-plussers kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Maar hoe organiseer je dat? Uit eerdere ervaringen is gebleken dat alleen een coach koppelen aan een 50-plusser niet genoeg is. Daarvoor is de problematiek dikwijls te gecompliceerd. Het Bureau voor Training en Supervisie heeft een integrale aanpak ontwikkeld. Een integrale aanpak impliceert een aanpak die samenhangend en allesomvattend is ten aanzien van het vraagstuk hoe 50-plussers tot aan hun pensioen zinvol, met plezier en resultaatgericht hun werk kunnen blijven doen. Alle partijen zetten zich in om de 50-plusser te ondersteunen. Te beginnen bij de Eenheidsleiding.  Er wordt gebruik gemaakt van veel interne hulpbronnen, aangevuld met trainingen daar waar nodig van het Bureau voor Training en Supervisie.

Het succes van deze aanpak zit hem in het feit dat alle partijen rond de 50-plusser hun rol en verantwoordelijkheden oppakken. Alle partijen zetten zich in om de 50-plusser te ondersteunen. Te beginnen bij de Eenheidsleiding.  Er wordt gebruik gemaakt van veel interne hulpbronnen zoals V&G, pensioenambassadeurs, docenten van de Politieacademie of op de Eenheid zelf, aangevuld met trainingen daar waar nodig van het Bureau voor Training en Supervisie.

Waarom is dit traject zo’n goed idee?
– Betere resultaten en minder verzuim
– Politie Nederland kan niet zonder de 50-plusser
– 50-plussers hebben enorm veel kennis en ervaring
– Neem de 50-plusser serieus en heb aandacht voor ze:
  Insluiten in plaats van uitsluiten!
– Disfunctionerende collega’s zijn en worden niet gelukkiger
– Een vakbekwame, frisse 50-plusser die bovendien veranderbereid is,
  draagt bij aan een betere  samenwerking tussen alle generaties die bij   
  de politie werkzaam zijn
– De 50-plusser heeft meer lol in het leven
– Is fitter en energieker
– Zet beter zijn/haar senioriteit in
– Het worden leukere opa’s en oma’s!

Visie op 50-plussers > besluiten > borgen > aanpakken > resultaten

 

N

Integrale aanpak

N

Meer inzetbare collega’s om het vele werk te doen

N

Meer rendement en minder zorgen om èn voor de 50-plussers

N

Liever meetellen, dan aftellen!

De integrale aanpak is geschikt voor alle werknemers bij de politie: leiding, staf, districten en basisteams, DROC, DRR, DRIO, DROS, Bedrijfsvoering, RSC’s, secretaresses…. Kortom daar waar men 50 jaar of ouder is en nog een paar jaar mag werken! Bovendien op regionaal als op landelijk niveau, PDC’s etc.

Programma’s 

Eenheidsleiding en Staf

Districten, teamchef, HRM

Dienders-voor-dienders

Teamchef, HRM afdeling, OE’s p-zorg

Training OE-p-zorg

Training 50-plus

V&G

Pensioenambassadeurs

Klassikale bijscholing

“Judith, bedankt voor jouw lessen, maar ook voor jouw geduld, jouw niet aflatende enthousiasme, jouw feedback en voor de manier waarop jij mij kan motiveren!”

De Werk-APK©

Wij hebben de Werk-APK© ontwikkeld. Een hulpmiddel om pas op de plaats te maken, inzicht te geven en richting te bepalen hoe iemand zijn of haar werk en privé vorm wil geven. De regie over een duurzame inzet is in handen van medewerkers.

N

Pas op de plaats

N

Bewustwording en inzicht

N

Geeft richting

Duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties.

Fris en vitaal geldt voor ons allemaal.

Neem contact op met Judith