Omgaan met conflicten

N

Je leert effectief omgaan met conflicten

N

Je leert je eigen persoonlijke stijl in conflicten en de effectiviteit daarvan

N

Je krijgt inzicht in verschillende modellen hoe met conflicten om te gaan

Omschrijving en Resultaten

Wanneer je werkt met verschillende groepen mensen, brengt dat als vanzelf verschillende belangen en visies met zich mee. Die visies en belangen kunne leiden tot meningsverschillen en conflicten. Een niet aangepakt conflict kan voor veel ellende en ineffectiviteit leiden.

Dit mag je verwachten:

  • Je staat steviger in je schoenen in de aanpak van conflicten
  • Je leert je eigen voorkeursstijl herkennen
  • Je leert grenzen te stellen in de toelaatbaarheid of juist ontoelaatbaarheid van gedrag
  • Je leert bemiddelen in een explosief of onderhuids conflict

Onderwerpen die aan bod komen

  • Je leert de verschillende soorten van conflicten
  • Je leert je bewust worden van je eigen conflictstijl
  • Je leert onpartijdig te luisteren en je eigen aannames op een juiste waarde in te schatten
  • Je weet ontoelaatbaar gedrag te begrenzen
  • Je weet in te grijpen in een explosief of onderhuids conflict
  • Je weet te bemiddelen of anderzijds maatregelen te treffen
}

Duur en tijd

Eerst een intakegesprek 1 uur
2 Cursusdagen 9.00 – 16.00 uur
Halve terugkomdag (3 uur) met de groep 3 maanden na de laatste cursusdag
Totaal: 2,5 cursusdagen

Studiebelasting: 16 uur

Z

Certificaat

Bij 100% deelname en uitvoering opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Investering

€ 948,50 per persoon

Informeer naar tarieven incompany

Inclusief cursusdagen, coaching en intake, feedback huiswerkopdrachten, naslagwerk.

Dit bedrag is exclusief verblijfskosten.

Data en locatie

Op aanvraag

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith