Samenwerking wijkagenten met OE en OS

Sinds de reorganisatie heeft de wijkagent er wat partners bij in een nieuwe rol: de operationeel expert (OE) en de operationeel specialist (OS) in verschillende gradaties. Maar ook de teamchef speelt zijn of haar rol en de bestuurlijke driehoek.

Hoe werk je samen in dit verband? Hoe zorg je voor rolduidelijkheid. Wie neemt de operationele sturing op zich, wie de personele? Waar liggen overlappingen? Hoe biedt je thema’s als ondermijning het hoofd en zorg je dat vereiste competenties in orde zijn? Hoe sluit je samen aan op: “Goed politiewerk ”of “Terug naar de bedoeling”? Hoe vorm je met je wijkagenten een team met de juiste balans tussen handhaving en sociaal? Vanuit begeleidingskundig- en procesmatig oogpunt relevante vragen om met elkaar aan te pakken.
Judith Kerssemakers heeft ervaring met basis- flex- en rechercheteams.

Wanneer kies je voor en cursus samenwerking wijkagenten OE en OS?

 • Als je met je team wilt investeren voor een goede samenwerking met elkaar met bijbehorend resultaat
 • Als je merkt dat er fricties beginnen te ontstaan m.b.t. rolonduidelijkheid, afspraken nakomen, verantwoordelijkheden etc.
 • Als je merkt dat teamleden vertrouwen missen in elkaar en conflicten mijden. Als betrokkenheid gemist wordt in samen voor doelstellingen gaan waarbij discussies niet goed afgewerkt worden. Wanneer teamleden hun verantwoordelijkheid niet echt nemen op alle fronten en er een gemis is aan resultaten die ook uitgedrukt mogen worden in cijfers.
 • Meer mogelijkheden wilt ontwikkelen om opgaven/problemen in het werk het hoofd te bieden
 • Te onderzoeken hoe je meer gebruik kunt maken van wat betekenis voor het team heeft in ‘goed politiewerk’, waar het team de focus op wil richten en hoe en in welke vorm zij zich dienstbaar op wil stellen naar anderen.

Aanpak

Intake: met de teamchef en persoonlijke gesprekken met alle leden van het team
Cursusinhoud: N.a.v. de gesprekken volgt een voorstel voor de inhoud van de cursus
Welke onderwerpen kunnen (als voorbeeld) aan bod komen?

 • Wie ben ik in dit werk, wat heeft betekenis, wat vind ik belangrijk
 • Wat zijn gezamenlijke doelstellingen
 • Houden we wel eens een afspraak 66 dagen vol?
 • Wat zijn onze typische recepten als team om in disbalans te geraken
 • Manier van overleggen: vergaderstructuur, afspraken en wijze van communiceren
 • BT-briefing, dagelijkse briefing: zoeken naar vorm en inhoud
 • Werken aan vertrouwen, omgaan met (vaak onderhuidse) conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten in ons team
 • Persoonlijke leerdoelen: Ontwikkelen van kwaliteiten en competenties. Hoe kan ik leren mijn grenzen aan te geven, hoe breng ik een goede balans werk en privé (continuïteit en modaliteiten) etc.
 • Rolduidelijkheid en rolonduidelijkheid (de identiteit van hybride professionals) geen afgebakend terrein

Onderwerpen die aan bod komen

 • Kaders en kernbegrippen van duurzame inzetbaarheid.
 • Bespreking van de 10 thema’s uit de Werk-APK©
 • Helpende en belemmerende overtuigingen, reactief versus proactief gedrag
 • In welke tijdsgeest zijn we als 50-Plussers opgegroeid en wat kenmerkt onze generatie
 • Betekenis, focus en verbinding: wat wil ik voor de komende jaren
 • Gedrags- en leercompetenties die ondersteunend kunnen zijn
 • In verbinding met andere generaties
 • Aan de slag met het actieplan
}

Duur en tijd

Intakegesprek teamchef en teamleden
3 Cursusdagen 9.00 – 16.00 uur
Terugkomdag met de groep 3 maanden na de laatste cursusdag 9.00 – 16.00 uur

Totaal: 4 cursusdagen

Z

Aanwezigheid

Gezien het thema van de cursus wordt 100% aanwezigheid aanbevolen
Studiebelasting: indien noodzakelijk

Investering

Intakegesprekken: € 148,50 per 1,5uur
Driedaagse cursus + terugkomdag: € 6138,00
Exclusief reiskosten (indien nodig)

Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en derhalve niet BTW-plichtig

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith