Supervisie

Supervisie (SV) is een methode van leren, begeleid door een supervisor waarin je vragen die je hebt over de manier van je taak uitvoeren, bespreekt. Bijvoorbeeld in je taak als teamleider, leidinggevende, coördinator, projectleider, of als teamlid. “Om de berg te kunnen zien, moet je afstand nemen.” En dat is precies wat je in supervisie doet: je neemt afstand van je werk en reflecteert op zaken die daar gebeuren om vervolgens dingen anders aan te pakken. Heb je behoefte aan reflectie op hoe je je werk invulling geeft, je verdere ontwikkeling of hoe je samenwerkt met medewerkers en collega’s? We kennen het allemaal: de behoefte om met een frisse blik te kijken naar de professional die we zijn en naar hoe we ons werk het liefst doen. 

De kern van supervisie is het leren van ervaringen door middel van reflectie. Stap voor stap leer je reflecteren op je eigen handelen in het werk. Supervisie is werkgerelateerd en het gaat om jou als persoon in dat werk.

Supervisie duurt dikwijls 10 tot 15 zittingen van anderhalf uur. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat supervisie wat dieper op zoek gaat naar wat je denkt, voelt, wilt en hoe je handelt met elkaar in overeenstemming te brengen

Wanneer kies je voor supervisie?

 • Als je met aandacht stil wilt staan bij je werk en wie jij in dat werk bent
 • Als je jouw functioneren wilt verbeteren
 • Kritischer wilt worden ten aanzien van jouw eigen handelen
 • Meer mogelijkheden wilt ontwikkelen om opgaven/problemen in het werk het hoofd te bieden
 • Te onderzoeken hoe je meer gebruik kunt maken van wat betekenis voor je heeft, waar je jouw focus op wilt richten en hoe je dienstbaar wilt zijn naar anderen.

Voorbeelden van leervragen die aan bod kunnen komen

 • Wie ben ik in dit werk, wat heeft betekenis, wat vind ik belangrijk
 • Wat zijn mijn typische recepten om in disbalans te geraken
 • Waar liggen mijn aandachtspunten in een leidinggevende rol
 • Hoe kan ik met 5 generaties in mijn team samenwerken
 • Hoe kan ik leren mijn grenzen aan te geven
 • Ik voel me onzeker
 • Hoe breng ik balans tussen afstand en nabijheid
 • Irritaties bij samenwerken
 • Balans werk en privé
}

Duur en tijd

 • Sessie 1: Intakegesprek
 • Sessie 2, 3
 • Sessie 4: klikevaluatie
 • Sessie 5, 6, 7, 8
 • Sessie 9: tussentijdse evaluatie
 • Sessie 10 t/m 13
 • Sessie 14 evaluatie
 • Sessie 15 Afronding en afscheid

Sessies duren 1,5 uur

Studiebelasting: buiten de sessies ongeveer 1,5 uur per sessie

Investering

€ 148,50 per persoon
Inclusief voorbereiding en reflectieverslagen
Exclusief van de huur voor supervisieruimte of reiskosten voor de supervisor

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith