Teamontwikkeling

Werken met en in een team is vaak even uitdagend als complex. Een bezoek op deze pagina betekent wellicht dat je op zoek bent naar houvast, een plan, een oplossing, verbinding…

Uitgangspunten

 • Luister zowel naar individuele teamleden, als naar het team, de taak en betrokkenen.
 • Benader altijd wat er speelt met een systemische kijk
 • Ben praktisch in de aanpak
 • Werk organisch: dat wat ertoe doet en wat zich aandient
 • Formuleer de juiste ontwikkel- en leervragen op individueel-, team- en op taakniveau
 • Leer reflecteren op individueel, team- en taakniveau en op de keuzes die gemaakt worden

Aanpak

 • Vraagstelling
 • Intake, interviews, onderzoek: zoek naar patronen
 • Advies en plan van aanpak
 • Uitvoering, bijstelling, volhouden
 • Evaluatie en afronding

“Wat levert hier op dit moment het meeste stress of spanning op? Waar voelen we energie wegzakken? Dat weten teamleden vaak heel goed te benoemen.”

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith