Training: Dienders voor dienders

Wat komt er aan bod?

 • Kaders en uitgangspunten voor een integrale aanpak
 • Spelers en hun positie in het veld: uitleg en toelichting
  Eenheidsleiding en HRM, De 50-Plusser, Teamchef en HR, OE’s p-zorg met R&O-gesprekken (en verslagen), Dienders voor Dienders (de coaches), Klassikaal onderwijs (collega’s en politieacademie), Pensioenambassadeurs, V&G
 • Een speciale rol voor de Werk-APK© en het Actieplan
 • Rol van de Procesbewaker
 • Faciliteren en borgen van de planning en principes
  • Klassikaal onderwijs
  • Pensioenambassadeur
  • VGW
 • Wie en wat ga ik coachen? Rol OE’s p-zorg, het R&O gesprek als start van het proces
 • Betekenis 0-meting en resultaten (en wat als het niet lukt)
 • Rol en positie van mij als coach op de afdeling
 • Voorwaardenscheppende afspraken zoals samen diensten draaien.
 • Taken van jou als coach.
 • Coachvaardigheden: Een leerproces op gang brengen hoe doe je dat?
 • Hobbels op de weg.
 • Om welke competenties gaat het bij je collega? Maken van een plan.
 • Kan en wil de collega de taak uitvoeren?
 • Aandacht voor stress, spanning, faalangst en rouw.
 • Wat moet je weten van duurzame inzetbaarheid en jongere en oudere generaties op de
  werkvloer?
 • Gesprekstechnische vaardigheden.
 • Lastige situaties.
 • Tijdsduur van 6 maanden
 • Resultaten en wat als het op individueel niveau niet lukt?
 • In verbinding met andere generaties
}

Informatiesessie

1 dagdeel 

Investering

€ 3605,00 inclusief voorbereiding en terugkoppeling huiswerk en Werk-APK©

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)
Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en daarom niet Btw-plichtig

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith