Training OE’s P-zorg

Wat komt er aan bod?

Bij de Operationeel Experts komt het erop aan dat zij heel concreet kunnen beschrijven (verslaglegging R&O) en in gesprek kunnen verwoorden op basis van welke competenties de 50-plusser zich moet ontwikkelen. Het is het startpunt van het traject. Dit moment noemen we de 0-meting; zoals het nu is. De OE’s krijgen 2 dagdelen training en 1 dagdeel intervisie na een aantal weken.

 

 • Kaders en uitgangspunten voor een integrale aanpak
 • Spelers en hun positie in het veld: uitleg en toelichting
  Eenheidsleiding en HRM, De 50-Plusser, Teamchef en HR, OE’s p-zorg met R&O-gesprekken (en verslagen), Dienders voor Dienders (de coaches), Klassikaal onderwijs (collega’s en politieacademie), Pensioenambassadeurs, V&G
 • Een speciale rol voor de Werk-APK© en het Actieplan
 • Scan van de afdeling/cluster: wie komen in aanmerking en wie niet? Om welke competenties gaat het?
 • Extra aandacht voor gedrags- en leercompetenties
 • Rol OE’s p-zorg
 • R&O gesprekken: kwaliteit, verslaglegging en start van het proces
 • Betekenis 0-meting en resultaten (en wat als het niet lukt)
 • Rol van de Procesbewaker
 • Faciliteren en borgen van de planning en principes
  • Klassikaal onderwijs
  • Pensioenambassadeur
  • VGW
  • De rol van de coach – Dienders voor Dienders
 • Tijdsduur van 6 maanden
 • Resultaten en wat als het op individueel niveau niet lukt?
 • In verbinding met andere generaties
}

Informatiesessie

2 dagdelen + 1 dagdeel intervisie

Investering

€ 2302,00 inclusief voorbereiding en terugkoppeling huiswerk 
exclusief de Werk-APK©

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)
Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en daarom niet Btw-plichtig

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith