Vakmanschap is meesterschap

N

Pas op de plaats

N

Bewustwording en inzicht

N

Geeft richting

N

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Omschrijving en Resultaten

In de driedaagse training wordt stap voor stap de tijd genomen om uiteindelijk met een actieplan een duurzame inzet vorm te geven. Voor sommige 50-plussers is het noodzakelijk om wat voor reden dan ook om rust te nemen voor het maken van een actieplan. Bovendien is deze driedaagse uitermate geschikt ter voorkoming van vroegtijdige uitval door ziekte etc.

Dit mag je verwachten:

 • Je leert wat duurzaam inzetbaar zijn betekent: bewustwording en reflectie
 • We verkennen zorgen en uitdagingen bij elkaar en bij onszelf als 50-plussers
 • Betekenis voor de komende jaren, focus en verbinding
 • We verkennen met welke generaties we moeten samenwerken en leren over hun eigenaardigheden en talenten
 • We gaan aan de slag met de uitkomst van de Werk-APK©; een hulpmiddel om pas op de plaats te maken en focus te brengen in de (nabije) toekomst.
  Aanvang: maken van een plan van aanpak

Onderwerpen die aan bod komen

 • Kaders en kernbegrippen van duurzame inzetbaarheid
 • Bespreking van de 10 thema’s uit de Werk-APK©
 • Helpende en belemmerende overtuigingen, reactief versus proactief gedrag
 • In welke tijdsgeest zijn we als 50-Plussers opgegroeid en wat kenmerkt onze generatie
 • Betekenis, focus en verbinding: wat wil ik voor de komende jaren
 • Gedrags- en leercompetenties die ondersteunend kunnen zijn
 • In verbinding met andere generaties
 • Aan de slag met het actieplan
}

Duur en tijd

Telefonisch intakegesprek
Toezending Werk-APK© en uitleg
Thuiswerkopdracht: invullen Werk-APK©
Trainingsdagen: 9.00 – 16.00 uur, avond 19.30 – 21.00 

Totaal: 8 dagdelen

Z

Certificaat

Bij 100% deelname en uitvoering opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Investering

€ 1482,00 per persoon, inclusief de Werk-APK©

Dit bedrag is exclusief verblijfskosten.

Data en locatie

Deze 3-daagse training wordt op een externe locatie gegeven met 2 overnachtingen.

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith