Voor secretaresses

Liever meetellen dan aftellen

N

Pas op de plaats

N

Bewustwording en inzicht

N

Geeft richting

N

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Omschrijving en Resultaten

Soms is het goed om met andere beroepsgroepen in een training te zitten. Soms juist niet. In samenwerking met een opleidingsinstituut voor secretaresses is deze workshop tot stand gekomen vanwege hun specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld: een jongere baas, van solitair werken naar werken in een team, snel veranderende inhoud werk en gebruik social media. Veranderende of verdwijnende banen etc.

Dit mag je verwachten:

 • Je leert wat duurzaam inzetbaar zijn betekent
 • Vragen worden beantwoord in hoeverre een werkgever zich met iemands leefstijl mag bemoeien
 • We verkennen zorgen en uitdagingen bij elkaar en bij onszelf als 50-plussers
 • We verkennen met welke generaties we moeten samenwerken en leren over hun eigenaardigheden en talenten
 • We gaan aan de slag met de uitkomst van de Werk-APK©; een hulpmiddel om pas op de plaats te maken en focus te brengen in de (nabije) toekomst.
  Aanvang: maken van een plan van aanpak

Onderwerpen die aan bod komen

 • Kaders en kernbegrippen van duurzame inzetbaarheid
 • Bespreking van de 10 thema’s uit de Werk-APK©
 • Helpende en belemmerende overtuigingen, reactief versus proactief gedrag
 • In welke tijdsgeest zijn we als 50-Plussers opgegroeid en wat kenmerkt onze generatie
 • Kenmerken van andere generaties
 • Gedrags- en leercompetenties die ondersteunend kunnen zijn
 • Een jongere baas, jongere collega’s
 • Van solistisch werken naar teamverband
 • Nieuwe vakinhoudelijke competenties: hoe houd je het bij?
 • Aan de slag met het actieplan
}

Duur en tijd

Telefonisch intakegesprek
Toezending Werk-APK© en uitleg
Thuiswerkopdracht: invullen Werk-APK©
Trainingsdag 9.00 – 16.00 uur

Studiebelasting: 2 à 6 uur

Z

Certificaat

Bij 100% deelname en uitvoering opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Investering

€ 370,50 per persoon, inclusief de Werk-APK©

Informeer naar de tarieven incompany

Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten.

Data en locatie

Op aanvraag

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith