Begeleiding bij veranderingsprocessen

Het is mijn taak als trainer en coach om teams te ondersteunen vanuit begeleidingskundig oogpunt bij veranderingsprocessen. Ik ben er voor de zachtere kant van samenwerken. En ik haal werkelijk alles uit de kast om een team daarbij te helpen. Met altijd die ene focus: schiet het op en is er verbinding?

Een team is niet duurzaam inzetbaar als niet alle teamleden ‘mee’ zijn. Dat ‘mee’ zijn is nog niet zo eenvoudig en heeft behalve een solide plan, alles te maken met: hoe zit ik er zelf in en hoe communiceren we als team met elkaar?

Wat voor de een, een welkome verandering is, kan voor de ander een bedreiging zijn. Zie die verschillen maar eens te mennen! Iedere organisatie moet bij de tijd blijven. Niet iedere verandering is altijd een verbetering, maar sommige veranderingen zijn nu eenmaal onontkoombaar. Teams hebben te maken met gijzelingen van het veranderingsproces, met frustraties, met wantrouwen en onuitgesproken meningen en gevoelens. Dat heeft aandacht en begeleiding nodig op alle fronten.

Het Bureau voor Training en Supervisie heeft ervaring met basis- flex- en rechercheteams.

Aanpak

 • Intake, vraagstelling: wat wil dat er gebeurt?
 • Team- of individuele interviews: zoek naar de vraag achter de vraag
 • Advies en plan van aanpak
 • Uitvoering, bijstelling, volhouden: vooral tijdens het werk en overleg (on the job)
 • Evaluatie en afronding

Uitgangspunten

 • Ben praktisch in de aanpak
 • Heb aandacht voor zowel individuele teamleden, als het team als geheel, als de taak en betrokken partijen
 • Benader altijd wat er speelt met een systemische kijk
 • Breng focus aan
 • Werk organisch: dat wat ertoe doet en wat zich aandient
 • Heb aandacht voor de manier waarop er over zaken gepraat wordt en of discussies open eindes houden (m.a.w. is er een gedragen besluit?)
 • Formuleer de juiste ontwikkel- en leervragen op individueel-, team- en op taakniveau
 • Leer reflecteren op individueel, team- en taakniveau en op de keuzes die gemaakt worden

Investering

 • Trainingsdagen: € 1534,50  inclusief voorbereiding
 • Dagdeel: 767,25

Exclusief reiskosten en verblijfskosten (indien nodig)

Het Bureau voor Training en Supervisie is CRKBO geregistreerd en derhalve niet BTW-plichtig

Schrijf je in voor deze workshop

Inschrijven

Neem contact op met Judith