Supervisie
Coaching
Intervisie

Trajecten

Supervisie

Supervisie is een individueel leertraject waarbij volgens een bepaalde methode ingegaan wordt op de leervragen die iemand heeft om beter te kunnen functioneren. De kern van supervisie is het leren van ervaringen door middel van reflectie. Supervisie duurt dikwijls 10 tot 15 zittingen van anderhalf uur. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat supervisie wat dieper op zoek gaat om denken, voelen en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen.

Coaching

Coaching is een individueel leertraject waarbij het om specifieke vragen gaat die iemand ervaart in zijn werk en om advies of een oplossing vragen. Het zijn dikwijls kortdurende trajecten van 4 tot 6 sessies.

Intervisie

Intervisie is een manier van werken waarbij in een team van professionals casuïstiek ingebracht wordt om er gezamenlijk van te leren. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Het doel is de kwaliteit van het werk te verbeteren. Het handelen van de persoon als wel de casus zelf kunnen uitgangspunten zijn om van een gebeurtenis te leren. Overigens haalt iedere deelnemer uit de intervisie zijn of haar eigen leerpunten.

“Na de cursus ben ik beter in staat om te begeleiden bij het bereiken van doelen of het verwerven van competenties.”

De Werk-APK©

Wij hebben de Werk-APK© ontwikkeld. Een hulpmiddel om pas op de plaats te maken, inzicht te geven en richting te bepalen hoe iemand zijn of haar werk en privé vorm wil geven. De regie over een duurzame inzet is in handen van medewerkers.

N

Pas op de plaats

N

Bewustwording en inzicht

N

Geeft richting

Duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties.

Fris en vitaal geldt voor ons allemaal.

Neem contact op met Judith