Voor secretaresses m/v

Liever meetellen dan aftellen

N

Pas op de plaats

N

Bewustwording en inzicht

N

Geeft richting

N

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Omschrijving en Resultaten

Soms is het goed om met andere beroepsgroepen in een training te zitten. Soms juist niet. In samenwerking met een opleidingsinstituut voor secretaresses is deze workshop tot stand gekomen vanwege de specifieke omstandigheden waar secretaresses en officemedewerkers hun werk doen. Bijvoorbeeld: een jongere baas, van solitair werken naar werken in een team, een nieuwe generatie collega’s, snel veranderende inhoud werk en gebruik social media. Veranderende of verdwijnende banen, andere verwachtingen van de inhoud van het werk….

Dit mag je verwachten

 • We verkennen zorgen en uitdagingen bij elkaar en bij onszelf als 50-plussers
 • We verkennen met welke generaties we moeten samenwerken en leren over hun kenmerken en talenten
 • We gaan aan de slag met de uitkomst van de Werk-APK©; een hulpmiddel om pas op de plaats te maken en focus te brengen in de (nabije) toekomst.
  We maken een aanvang met het maken van een plan van aanpak

Onderwerpen die aan bod komen

 • Verkenning: hoe gaat het met ons als beroepsgroep en met mij in mijn vak?
 • Kaders en kernbegrippen rond  inzetbaarheid
 • Bespreking van de 10 thema’s uit de Werk-APK©
 • Helpende en belemmerende overtuigingen, reactief versus proactief gedrag
 • In welke tijdsgeest zijn we als 50-Plussers opgegroeid en wat kenmerkt onze generatie
 • Kenmerken van andere generaties
 • Op zoek naar energievreters en energiegevers
 • Gedrags- en leercompetenties die ondersteunend kunnen zijn
 • Hoe overleef ik een jongere baas en jongere collega’s en…hoe overleven zij mij?
 • Van solistisch werken naar teamverband
 • Nieuwe vakinhoudelijke competenties: hoe houd je het bij?
 • Aan de slag met het actieplan
}

Duur en tijd

Telefonisch intakegesprek
Toezending Werk-APK© en uitleg
Thuiswerkopdracht: invullen Werk-APK©
Trainingsdag 9.00 – 16.00 uur

Studiebelasting: 2 à 6 uur

Z

Certificaat

Bij 100% deelname en uitvoering opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Investering

€ 370,50 per persoon, exclusief de Werk-APK©

Dit bedrag is exclusief verblijfskosten.

Data en locatie

Op aanvraag

Schrijf je in voor deze cursus

Inschrijven

Neem contact op met Judith